Mogły działać za cichym przyzwoleniem władz. Dlaczego tak było?