Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny

Nad skutecznymi rozwiązaniami ograniczającymi najmłodszym dostęp do pornografii debatowali specjaliści z Polski i zagranicy