Matka Boska Banderowska uwolniona, a tym razem unik zrobił byk!

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o wymianach jeńców na Ukrainie i w Rosji, także o pokazaniu panu Tmmermansu, skąd mu wyrastają nogi przez „naszą złotą panią Anielę”, o układach „filuta na utrzymaniu żony” z „panem premieru Tusku”, o narastającej liczbie prób zamachów terrorystycznych w Polsce, o 140-procentowym zwycięstwie demokracji w Austrii, o tow. Leszku Balcerowiczu i niecnych krytykantach aktoressy Krystyny Jandy i o pogarszającym się samopoczuciu opozycji parlamentarnej

Podobne