Stanisław Michalkiewicz o cudownym ocaleniu Polski…