Matka Boża jest Królową Polski w sensie dosłownym!

Stanisław Michalkiewicz o tym, czy istnieje możliwość ogłoszenia Maryi Królowej Polski jako głowy państwa i oparcie prawodawstwa, organizacji społecznej bezpośrednio na źródłach religijnych – Ewangelii (jako konstytucji), katechizmie, treści objawień itp, czy może istniałyby ku temu jakieś formalne przeszkody.


A także o tym, czy można spodziewać się wzajemnych walk między antycywilizacyjnymi (antykatolickimi) frakcjami, na przykład Czarnych z Żydami, muzułmanów z sodomitami, czy też nienawiść do chrześcijaństwa doprowadzi do zjednoczenia ponad podziałami, o tym, dlaczego na Czarnym Lądzie powstało tak mało trwałych/liczących się organizmów politycznych/cywilizacji i dlaczego z ludności murzyńskiej nie wykształciły się narody, a stopień organizacji pozostał na poziomie wspólnot plemiennych, o tym, czy nieuchronne zmierzenie się z agresją ze strony lewaków, bądź muzułmanów, przywróci właściwe rozumienie sensu chrześcijańskiego życia, o tym, czy nawrócenie się narodu żydowskiego na chrześcijaństwo mogłoby uchronić Polskę przed spłatą żydowskich roszczeń, o tym, czy jest możliwe odkłamanie oficjalnej (nauczanej w szkołach, obecnej w przekazie niezależnych mediów) wersji historii, przepisanie podręczników i nauczanie po prostu tak, jak było, o tym, czy zawłaszczony symbol tęczy można oczyścić ze zboczonych skojarzeń

Podobne

Ostatnio poruszane tematy