Mecenas Napoleon Siemaszko – człowiek wybitny

Leszek Żebrowski: Dziś odchodzi w zapomnienie. Nie jest to jednak zapomnienie całkowite. Jego postać, w niektórych kręgach, budzi taką wrogość, że jest prezentowany jako ktoś, kim nigdy nie był.