Mechanizmy rządzące III RP na przykładzie Amber Gold

0

Co można zauważyć analizując tę głośną sprawę? Jakie środowiska decydowały w dużej mierze o takim przebiegu procederu? Komentuje Bronisław Wildstein