Nad biernością i niską świadomością społeczną obywateli Polski wylano już morza atramentu, więc temat pozornie jest już dobrze znany i opisany. Według środków masowego przekazu coś się zmienia…


Czy rzeczywiście jesteśmy w końcowej fazie planu, który ma uczynić z ludzi na całym świecie niewolników „przekazów dnia”? I czy w Polsce ma jeszcze szanse odrodzić się Naród?
Dr Jan Przybył