Miriam Shaded, dr Rafał Brzeski, Ryszard Żółtaniecki