Michnik vs. Sakiewicz

Adam Michnik wniósł sprawę z powództwa cywilnego (art. 24 kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych) przeciw wydawcy „Gazety Polskiej”, jej redaktorowi naczelnemu Tomaszowi Sakiewiczowi oraz Jerzemu Targalskiemu, autorowi tekstu „Gry i zabawy Ubekistanu” („GP” z 17 sierpnia 2005 r.).

Strona powodowa skrytykowała Targalskiego za zawartą w artykule ocenę stanowiska Michnika wobec zjawisk zachodzących w okresie III RP. Adam Michnik żąda oświadczenia o charakterze przeprosin oraz wpłaty 30 tys. zł na cele charytatywne. Sąd Okręgowy w Warszawie 21.03.2012 r.

Podobne