Miesięcznica smoleńska (10.07.2016)

Uroczystości związane z katastrofa w Smoleńsku

Apel Pamięci w 75 miesięcznicę tragedii smoleńskiej

Jarosław Kaczyński w czasie Apelu Pamięci

Msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w archikatedrze warszawskiej

Homilia ks. prał. Józefa Hassa wygłoszona podczas Mszy św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej

Podobne