Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL

Tajemnice bezpieki: MSZ PRL jako instytucja przykrycia dla komunistycznych służb specjalnych – konsekwencje tego stanu rzeczy dla prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej III RP w latach 1990–2019

Dr Witold Bagieński, Cezary Gmyz, Andrzej Papierz. Prowadzenie: Piotr Woyciechowski.

Inne źródło