Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu mieszkańców Giżycka skłania każdego z nas do refleksji nad naszą wiarą, a także pomaga nam lepiej przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego aby przeżyć je jeszcze owocniej.