Skoordynowane, kłamliwe ataki na mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę” są od dawna faktem.