Leszek Żebrowski: Nie tylko racja moralna jest po naszej stronie, ale i siła.


Jak dzisiaj wyjdziecie na ulicę to jest czymś naturalnym, że idą chłopcy i dziewczyny w koszulkach AK, WiN, KWP, NSZ… Nie ma Gwardii Ludowej, nie ma PPR. Nie noszą towarzysza Millera na tych koszulkach. Noszą Danutę Siedzikównę, rotmistrza Pileckiego i wielu innych. Dlaczego? Bo jest wybór. I można manifestować swoje przywiązanie