MODLITWA o lepszą Polskę – Jan Kondrak

…”kłamstwa mniej, chamstwa mniej, draństwa mniej Panie daj
Panie spraw, Panie chciej.
Zamiast słów,światłość głów, prawość dusz Panie daj, Panie daj,
daj nam już”…

Podobne