Anthony Murphy założyciel Catholic Voice, dyrektor Lumen Fidei Institute oraz Society for the Protection of Unborn Children, jest wnikliwym obserwatorem i komentatorem kryzysu seksualnego w Kościele w Irlandii. Z pozycji publicystycznych analizował i omawiał miedzy innymi wyniki prac irlandzkich komisji powoływanych do badania skandali seksualnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *