Moralność podstawą funkcjonowania zdrowej gospodarki

Prof. dr hab. Michał Wojciechowski

Zasady moralne pozostają w ścisłym związku z procesami ekonomicznymi, kryterium moralne stanowi główny miernik funkcjonowania gospodarki. Odwołania do takiego pojmowania ekonomii odnajduje prof. Wojciechowski w samej Biblii: Księga Syracha mówi, iż „zarabiania nie trzeba się wstydzić”, czytelnym znakiem dla ludzi przedsiębiorczych jest też przypowieść Jezusa o talentach.