Mów do mnie Panie – Mate.O

Mów do mnie Panie,
chcę słyszeć Cię,
przyjąć od Ciebie co masz dla mnie.
Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć,
w cieniu twym Panie chcę iść.

Święty potężny jesteś Panie nasz,
przed Tobą dziś możemy stać.
Dzięki łasce, nie dzięki nam samym.

Podobne