Może Pan szukać nowej pracy, Panie Barroso

Laurence Stassen niedwuznacznie wzywa Barroso do dymisji wobec proponowanych przez niego rozwiązań kryzysu euro.
Parlament Europejski, Strasburg – 28 września 2011
Mówca: Laurence Stassen, niezrzeszona CEP, Holandia.
Debata: „State of the Union” wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel Barroso

Podobne