Na Boże Narodzenie możemy mieć do czynienia z inną sytuacją polityczną w kraju

Stanisław Michalkiewicz o potęgujących się konfliktach w rządzącej, narodowo-socjalistycznej koalicji Obozu Dobrej Zmiany, także o kartelizacji obrotu ropą naftową w Unii Europejskiej