Na czym polega prawdziwa pedagogika, edukacja i wychowanie?

Wykład ks. Karola Stehlina z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X – wygłoszony podczas sympozjum w Tarnowie dn.10 marca 2011 pt. „Współczesna pedagogika a wychowanie ku wartościom”.

Podobne