Na dzień dziecka odbiorą ci dziecko

0

Z okazji dnia dziecka Leszek Szymowski komentuje ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która w nowym brzmieniu wejdzie w życie 22 czerwca.


W myśl nowych przepisów każdy urzędnik socjalny będzie mógł odebrać nam dziecko na podstawie własnej decyzji, a odebranie dziecka będzie mogło odbywać się przy asyście policji. Decyzja o odebraniu dziecka bez wyroku sądu będzie mogła być podjęta na podstawie podejrzenia o stosowanie wobec niego przemocy ekonomicznej. Czy przemocą ekonomiczną można nazwać zbyt małe kieszonkowe? I czy groźba odebrania dzieci nie stanie się potężnym orężem władzy przeciwko jej konkurentom politycznym?