Do lektury św. Jana Chryzostoma zaprasza Tomasz P. Terlikowski

http://www.youtube.com/watch?v=80oRmSILVqQ