Nacjonalizmy litewski i ukraiński są skierowane przeciw Polsce, właśnie z powodu jej atrakcyjności!

Stanisław Michalkiewicz o mrzonkach administracji rządowej na temat ewentualnej polonizacji uchodźców ukraińskich w Polsce