Najdłuższy Marsz w POstubeckiej III RP

„Obudź się Polsko” wolności mediów i słowa

Marsz „OBUDŹ SIĘ POLSKO” nie miał końca, ani początku. Cały Nowy Świat, całe Krakowskie Przedmieście. Szli tak prawie 2 godziny, 250 tys. ludzi

Podobne