24 lutego 2024

Najpierw wprowadzenie stanu wojennego, potem ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego…

0

a teraz utworzenie rządu Donalda Tuska.


Stanisław Michalkiewicz o znamiennej koincydencji czasowej wiekopomnych wydarzeń w historii narodu polskiego, także o prawdopodobnych zajęciach nowego rządu przyszłego Generalnego Gubernatorstwa