Należy odrzucić ewangelizację – mówią ludzie Kościoła!

0

A co z nauczaniem Chrystusa?


Jose Antonio Ureta i dr Stanisław Krajski
Według „katolickich” progresistów nie należy nawracać pogan i ludzi niewierzących! Nie tego uczył Chrystus! W imię czego odrzucono Objawienie? Czy konsekwencją twierdzeń „ekspertów” jest akceptacja dzieciobójstwa dokonywanego przez ludy pierwotne? Czy katolicy powinni czcić przyrodę?