Poza jawnym długiem 1 biliona zł władza narobiła jeszcze 3 biliony długu ukrytego