Stanisław Michalkiewicz o przygotowaniach Polski i Polaków na najczarniejsze scenariusze w środkowej Europie