Czasem mijałem się z prawdą taki i inne eufemizmy, do których uciekamy się w trakcie sakramentu spowiedzi św demaskuje ks. Roman Kneblewski.

http://www.youtube.com/watch?v=mUDSbJ2y5Ag