Negatywne skutki ingerencji państwa w gospodarkę

Czy państwo ma wystarczająco dużo wiedzy, aby ingerować w rynek? Jakie są skutki takiej ingerencji? Czym jest szkoła wyboru publicznego? Szkoła wyboru publicznego, a system demokratyczny i skutki wysokich podatków. Fundamenty Ekonomii