Nie dla euro! złoty tak!

Państwo, takie jak Polska, które potrzebuje polityki elastycznej i szybkiego wzrostu gospodarczego, jeśli zwiąże się wspólną walutą z gospodarką dużo silniejszą, ale wolniej rozwijającą się zaprzepaści szansę na szybki rozwój.

Rezygnacja z własnej waluty ograniczy swobodę w realizacji polityki budżetowej, spowoduje utratę dochodów z emisji pieniądza, utratę prawa emisji pieniądza przez narodowy bank centralny, utratę niezależnej polityki pieniężnej NBP, a także oznaczać będzie rezygnację z własnej polityki kursowej
i przyjęcie wielu innych konsekwencji.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy