Nie jest to liberalizacja, tylko dalsze komplikowanie systemu

Dobromir Sośnierz (Konfederacja) słusznie o ręcznym sterowaniu państwem!

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw