Grzegorz Braun vs. Policja.

Całość:

A wy baczcie żebyście znaleźli się w salach sądowych jako zaledwie świadkowie, a nie podsądni. Nie przekroczcie tej granicy