Nie ma rewolucji bez proletariatu

0

W dawniejszych czasach proletariat wytwarzały procesy historyczne, zmiany społeczne, będące skutkiem masowego wchodzenia w życie nowych technologii, sposobów gospodarowania i organizacji życia społecznego.


Rewolucja Schwabów, Zuckerbergów i Harrarich nauczyła się wytwarzać swój proletariat sama