Z parlamentu europejskiego 26.09.2015 – Jan Zahradil, Marek Jurek i Zbigniew Kuźmiuk