Ryszard Makowski – tekst o bankach, hipermarketach i smutku panującym wśród finansjery, a wywołanym działaniami nowego polskiego rządu.