Dziś wiemy jak naprawdę wyglądała „transformacja” gospodarcza przełomu lat 80-tych i 90-tych. Wielki kapitał obala rządy w krajach postkolonialnych, gdy zajdzie taka potrzeba. Polska – kraj peryferyjny – ludność miejscowa nie może nic. Może zająć się drobną wytwórczością. Bardzo pouczająca rozmowa z Bartłomiejem Radziejewskim, redaktorem naczelnym Internetowego Tygodnika Idei „Nowa Konfederacja”