Arkadiusz Mularczyk – przewodniczącym parlamentarnego zespół ds. reparacji wojennych od Niemiec.