Niemieckie wpływy w Polsce – kontrwywiad społeczny

Po drugiej wojnie światowej Niemcy nigdy nie utracili kontroli nad Polską nawet w czasach sowietyzacji Polski. Film mówi o jednym z epizodów tej kontroli.

Podobne