Czy uda się odkłamać historię Polski?

Inne źródło

Wszędzie tam, gdzie jest Kościół, od samych początków jego istnienia, tam byli także męczennicy i były tam znaki ich wiary w ostateczne zwycięstwo, w nieśmiertelność dzięki zwycięstwu Chrystusa