Dewaluujemy rejon śródziemnomorski i prowadzi to do statusu Trzeciego Świata. Żadna ilość socjalistycznych wydatków państwowych nie może załatać tej dysproporcji.