Nigel Farage: Syria (Może się pan zamknie i posłucha!)

Jestem cyniczny i sceptyczny, podobnie jak większość społeczeństwa europejskiego, co do tego kto użył tej broni, dopóki nie otrzymamy pełnego sprawozdania i uzyskamy prawidłowe rozpoznanie

Podobne