O roli sowieckiego NKWD w umacnianiu rządów komunistów w powojennej Polsce. Jakie działania podejmowało NKWD w naszym kraju, aby tak się stało? To temat, którego nadal nie ma w podręcznikach historii, a nawet w historycznych opracowaniach.