Zrealizowano już 100% planu 12-to miesięcznego kontraktu przed terminem

http://www.youtube.com/watch?v=SYjA2pq3o_8