Sytuacja SKOK-ów na tle innych instytucji finansowych w świetle polskiego ustawodawstwa

http://www.youtube.com/watch?v=exOh5EIGt6k