O Aleksandrze Kwaśniewskim (ostro) i Stefanie Kisielewskim

Stanisław Michalkiewicz odpowiada na kolejne pytania widzów swojego kanału. Wyjawia do jakiego stronnictwa zalicza Aleksandra Kwaśniewskiego. Zdaniem Pana Stanisława Kwaśniewski jest wielkim nieszczęściem dla Polski.


Odpowiada również na pytanie, w kim upatruje następcę Janusza Korwin-Mikkego w wolnościowym sektorze sceny politycznej. Zdaniem Pana Stanisława kandydatów jest kilku, choćby wśród obecnych posłów Konfederacji. Wśród dobrze rokujących polityków wolnościowych Pan Stanisław wymienia również Sławomira Mentzena. Wypowiada się także na temat komisji kodyfikacyjnych i Jarosława Kaczyńskiego, który – jego zdaniem – jest przedstawicielem stronnictwo amerykański-żydowskiego. Ponadto opowiada o Stefanie Kisielewskim.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy