Michał Murgrabia: tendencje podążania pod prąd naturze ludzkiej…