O badaniach poszukiwawczych na Łączce

Spotkanie z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem o poszukiwaniach miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego prowadził Marcin Wikło.

Podobne